آشنایی

با مدیران کویر تایر

image

سید محمد حسین زینلی

مدیرعامل

 

تلفن: 41353398 021

نمابر: 41353390 021

image

محمدرضا تجلی پور

معاون بازرگانی و عضو هیئت مدیره

 

تلفن: 41353386 021

نمابر: 41353390 021

 
image

هادی ابراهیمی

مدیر بازاریابی و فروش

 

تلفن: 41353220 021

نمابر: 41353204 021

image

علی رزمجوئی

معاونت مالی

 

تلفن: 413533341 021

نمابر: 41353304 021

 
image

پیمان رضوی

مدیر بازرگانی

 

تلفن: 41353270 021

نمابر: 41353254 021

image

امین جاودان

مدیرتدارکات داخلی

 

تلفن مستقیم: 41353266 021

نمابر: 41353254 021

 
image

محمد قربانی

رئیس روابط عمومی

 

تلفکس: 32255505 056