آشنایی

با مدیران کویر تایر

image

سید محمد حسین زینلی

مدیرعامل

 

تلفن: 41353398 021

نمابر: 41353390 021

 
 
 
 
 
 
 
 
 

عبدالکریم رجبی

معاون بازرگانی و عضو هیئت مدیره

 

تلفن: 41353386 021

نمابر: 41353390 021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرتضی قربانی گل‌پرور

مدیر بازاریابی و فروش

 

تلفن: 41353220 021

نمابر: 41353204 021

image

علی رزمجوئی

معاونت مالی

 

تلفن: 413533341 021

نمابر: 41353304 021