رویدادهای

شرکت کویرتایر

در پنجمین همایش پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت طرح پژوهشی کویرتایر با عنوان " تولید تایر سبز " در کشور، برتر شناخته شد.

در پنجمین همایش پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارات که با حضور آقای مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و فعالان اقتصادی کشور برگزار شد، طرح پژوهشی کویرتایر به عنوان طرح پژوهشی، صنعتی و معدنی برتر کشور، انتخاب و معرفی شد. در این مراسم لوح تقدیر طرح پژوهشی نمونه کشور با عنوان " اصلاح ساختار تایر با هدف تولید تایر سبز " در کشور به آقای مهندس زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایر اهدا شد.