رویدادهای

شرکت کویرتایر

 

یک دستگاه خودرو، هدیه کویرتایر در پایان سال ۹۵ ، بین تمام مصرف کنندگان سال ۹۵ قرعه کشی شد.

از برنده محترم خواهشمند است جهت دریافت جایزه خود، از اول اردیبهشت ماه ۹۶ مدارک ذیل را با پست پیشتاز به نشانی، تهران صندوق پستی ۱۴۶۸-۱۶۳۱۵ دفتر روابط عمومی کویرتایر ارسال نمایند.

1- اصل کارت قرعه کشی شماره برنده 2- کپی کارت ملی یا شناسنامه برنده جایزه، که در یکی از دفاتراسناد رسمی برابر با اصل شده باشد 3- شماره حساب یا کارت بانکی به نام برنده جایزه
نشانی : تهران، صندوق پستی ۱۴۶۸-۱۶۳۱۵

مشخصات برنده محترم: