رویدادهای

شرکت کویرتایر

ده برنده جایزه ده میلیون ریالی جایگزین برندگانی که در دو مرحله قبل برای دریافت جوایز خود اقدامی ننموده بودند مشخص شدند.

برندگان محترم جهت دریافت جوایز خود، از اول اردیبهشت ماه ۹۶ مدارک ذیل را با پست پیشتاز به نشانی، تهران صندوق پستی ۱۴۶۸-۱۶۳۱۵ دفتر روابط عمومی کویرتایر ارسال نمایند.
1- اصل کارت قرعه کشی شماره برنده 2- کپی کارت ملی یا شناسنامه برنده جایزه، که در یکی از دفاتراسناد رسمی برابر با اصل شده باشد 3- شماره حساب یا کارت بانکی به نام برنده جایزه
نشانی : تهران، صندوق پستی ۱۴۶۸-۱۶۳۱۵

برندگان در سه گروه فروشنده، آپاراتی و مصرف کننده به شرح زیر می باشند: