شركت كويرتاير در نظر دارد حدود 46 تن کامپاند برگشتی موجود در محل کارخانه (متناسب برای قطعه سازی ها) از طریق مزایده به فروش رساند. متقاضيان مي‌بايست پس از بازديد، پيشنهاد كتبي خود را با رعايت شرايط ذیل، حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 96/11/16 در پاكت دربسته به واحد تداركات كارخانه تحويل نمايند. شرکت کنندگان در این مزایده می‌توانند جهت بازدید، ازمورخ 96/11/08 لغایت 96/11/16 در ایام و ساعات اداری (8 الی 16) به محل کارخانه مراجعه نمایند.

جهت دریافت متن کامل آگهی مزایده بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

فایل پیوست:
Download this file (مزایده عمومی شماره 10.pdf)مزایده عمومی شماره 10.pdf[ ]904 kB