استعلام

آگهي مزايده عمومی شماره 113 مورخ 96/08/27

شركت كويرتاير درنظر دارد تعدادی پالت پلاستیکی ضایعاتی مازاد بر نیاز خود را شامل: 3 ردیف به شرح لیست ضمیمه، موجود در محل کارخانه از طریق مزایده به فروش رساند. متقاضيان مي‌بايست پس از بازديد پيشنهاد كتبي خود را با رعايت شرايط ذکر شده در ادامه مطلب، حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 96/09/07 در پاكت دربسته به واحد تداركات شركت درمحل كارخانه تحويل نمايند. همچنین شرکت کنندگان دراین مزایده می توانند جهت بازدید اقلام ضایعاتی ازمورخ 96/08/30 لغایت 96/09/07 به محل کارخانه مراجعه نمایند.

فایل پیوست:
Download this file (مزایده پالت پلاستیکی.pdf)مزایده پالت پلاستیکی.pdf[ ]810 kB

ادامه مطلب...

آگهي مزايده عمومی شماره 112 مورخ 96/08/27

شركت كويرتاير در نظر دارد تعدادی از اقلام راکد و مازاد کارخانه را (به شرح 14 ردیف در ليست پيوست) به صورت يكجا از طريق مزايده به فروش رساند. متقاضيان مي‌بايست پس از بازديد پيشنهاد كتبي خود را با رعايت شرايط ذکر شده در ادامه مطلب، حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 96/09/13 در پاکات در بسته به واحد تدارکات واقع در بیرجند، کیلومتر 11 جاده کرمان، کارخانه کویرتایر ارسال نمايند. شرکت کنندگان در این مزایده می توانند از تاریخ 96/08/30 لغایت 96/09/13 در ایام و ساعات اداری (8 الی 16) از اقلام مزایده ای موجود در محل کارخانه بازدید نمایند.

ادامه مطلب...