آخرین بروزسانی:
برگزاری رزمایش خدمت رسانی ویژه بسیج کارگری (شیفت ایثار) در کارخانه کویرتایر

برگزاری رزمایش خدمت رسانی ویژه بسیج کارگری (شیفت ایثار) در کارخانه کویرتایر

مانور شیفت ایثار امروز با حضور سردار قاسمی فرمانده سپاه انصارالرضا (ع)، آقای مهندس شهرکی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی، آقای مهندس رک...
سرپرست معاونت بازرگانی: تولید بیش از 27 درصد تایر سواری کشور در کویرتایر

سرپرست معاونت بازرگانی: تولید بیش از 27 درصد تایر سواری کشور در کویرتایر

سرپرست معاونت بازرگانی شرکت کویرتایر گفت: درحال حاضر بیش از 27 درصد ازتایر سواری کشور به لحاظ وزنی وبیش از 26 درصد از تایر تولیدی کشور به لحاظ تعدا...