آخرین بروزسانی:
دیدار مدیرعامل شرکت کویرتایر با فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی

دیدار مدیرعامل شرکت کویرتایر با فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی

آقای مهندس زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایر با سردار علی قاسمی فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی دیدارکرد. فرمانده سپاه خراسان جنوبی در این دید...