تماس با

مدیریت فروش

اطلاعات تماس

فرم تماس

ارسال ایمیل
اختیاری

مدیریت فروش کویر تایر

image

مهندس هادی ابراهیمی

مدیر بازاریابی و فروش

تهران: خیابان شهیدبهشتی،
خیابان شهید احمدقصیر،
کوچه مقدس(4)، شماره 34

Email

kavirtire@kavirtire.ir

تلفن

(021) 88765361

نمابر

(021) 88740755