انتخاب کویر تایر ، به عنوان واحد نمونه استاندارد در سطح ملی

انتخاب کویر تایر ، به عنوان واحد نمونه استاندارد در سطح ملی

از سوی سازمان استاندارد کشور صورت گرفت ، تاریخ دریافت:۲۱/۷/۹۴ همزمان باروزملی استاندارد،کویرتایربه عنوان واحدنمونه ملی درتحقیق، کیفیت واستاندارد مورد تقدیرقرار گرفت .دراین مراسم که با حضور معاونان سه قوه وجمعی ازمسئولان بلندپایه کشور برگزارشد لوح تقدیرونشان افتخارواحد نمونه کشورازسوی دکتر شریعتمداری معاون اجرا...
انتخاب کویرتایر به عنوان واحد نمونه کارگری خراسان جنوبی

انتخاب کویرتایر به عنوان واحد نمونه کارگری خراسان جنوبی

از سوی وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی: تاریخ دریافت:۱۰/۲/۹۴ همزمان با هفته کار و کارگر ، کویرتایر به عنوان واحد نمونه استانی از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی انتخاب و معرفی شد. در آیین تجلیل از کارگران و گروههای کار نمونه استان خراسان جنوبی که با حضور معاون امور مجلس حقوقی و استانهای وزارت کار در قاین برگ...
انتخاب کویرتایر به عنوان واحد نمونه ملی در مدیریت مصرف انرژی

انتخاب کویرتایر به عنوان واحد نمونه ملی در مدیریت مصرف انرژی

درنخستین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی صورت گرفت،  درنخستین دوره برگزاری جایزه ملی مدیریت انرژی کشور،شرکت کویرتایربه عنوان شرکت برتردرحوزه مدیریت انرژی انتخاب وتندیس نقره ای دریافت کرد. در این مراسم که با حضور روسای سازمانهای ملی استاندارد، گسترش و نوسازی صنایع ایران ، مدیریت صنعتی و مدیرعامل شرکت بهینه ساز...