انتخاب تایر مناسب

انتخاب تایر مناسب

مصرف کننده گرامی، قبل از اینکه برای خرید تایر اقدام کنید لازم است موارد زیر را در نظر داشته باشید: آب و هوا آب و هوايي که در آن زندگي می‌کنيد، عامل مهمی در انتخاب  تایر خواهد بود. به عنوان مثال، اگر دمای هوا در فصل زمستان به زیر 7 درجه سانتیگراد می‌رسد، باید تایرهای مخصوص فصل زمستان را خریدار...
نکات مهم در خصوص فشار باد تایر

نکات مهم در خصوص فشار باد تایر

برای افزایش عمر مفید تایر و ایمنی در حرکت همواره به نقش تعیین کننده باد مناسب تایر توجه نمایید. اگر باد تایر کمتر از حد مجاز باشد، فشار هوای کم باعث تولید حرارت بیشتر در تایر می گردد که باعث تخریب تدریجی تایر شده و از طرفی به دلیل افزایش سطح تماس با جاده و تماس ناحیه کناره با جاده، باعث سایش غیر یکنواخت و زیاد در ناحیه کناره تایر می‌گردد. اگر باد تایر بیش از حد مجاز باشد، فرمان پ...
تنظیم سیستم تعلیق و شاسی

تنظیم سیستم تعلیق و شاسی

تنظیم نبودن جلوبندی و شاسی و بخصوص موازی نبودن چرخ‌ها علاوه بر تاثیرات نامطلوب در کارکرد خودرو، تایرها را به شدت دچار فرسایش می‌کند. لذا در صورت بروز سایش غیر معمول در تایر فوراٌ باید پس از کنترل فشار باد، سیستم تعلیق، فرمان و جلوبندی را کنترل نموده و از صحت عملکرد آن مطمئن شد. در این بخش مفاهیم مربوطه شامل کستر، کمبر، کینگ پین،...