آیین تجلیل از کارگران و گروه های کار نمونه استان خراسان جنوبی

آیین تجلیل از کارگران و گروه های کار نمونه استان خراسان جنوبی

به مناسبت 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر، آیین تجلیل از کارگران و گروه‌های کار نمونه استان خراسان جنوبی برگزار گردید.

در این مراسم از آقایان مهندسین دیانی، کامکار، رشیدی، غلامی و سیادت با انتخاب پروژه ارائه شده به عنوان خطا ناپذیرسازی فرایند توزین مواد اولیه به عنوان گروه کار نمونه تجلیل و قدردانی شد.

آیین تجلیل از کارگران و گروه های کار نمونه استان خراسان جنوبی

آیین تجلیل از کارگران و گروه های کار نمونه استان خراسان جنوبی

آیین تجلیل از کارگران و گروه های کار نمونه استان خراسان جنوبی

آیین تجلیل از کارگران و گروه های کار نمونه استان خراسان جنوبی