قدردانی پایگاه انتقال خون خراسان جنوبی از همکاری مدیریت و کارکنان کویرتایر در اهدای خون

قدردانی پایگاه انتقال خون خراسان جنوبی از همکاری مدیریت و کارکنان کویرتایر در اهدای خون

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با اهدای لوح تقدیر به آقای مهندس زینلی مدیرعامل شرکت از اهتمام ویژه کارکنان نوعدوست در اهدای خون به نیازمندان قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت کویرتایر، آقای دکترمحمدرضاعاملی دراین تقدیرنامه آورده است: درودی خالصانه و ارادتی خاضعانه محضر شما که مظهر مهر هستید و ازتبار باران، فروغ مهرتان روشنی بخش حریم مهرورزی و ریزش ابر کرامتتان رویش زندگی است چه طاعتی پسندیده تر ازخدمت خلق و چه خدمتی بهتر و ارزنده تر از آن که جان بیمار مایوسی را با اهدای بخشی ازخون به زندگی عادی باز گردانیم.

 

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی در بخش دیگری از این تقدیرنامه آورده است: به نمایندگی از سوی تمامی عزیزان دردمندی که با دریافت خون، زندگی دوباره یافته اند ازهمکاری صمیمانه جنابعالی در امر تهیه خون تشکر وقدردانی می نمایم. توفیق روزافزون شما راازدرگاه ایزدمتعال مسئلت می نمایم.

 

تیم خون گیری سازمان انتقال خون خراسان جنوبی به درخواست شرکت کویرتایر، ۱۸آذرماه در مرکز بهداشت کارخانه حضور یافت واز افراد متقاضی اهداء خون، خونگیری کرد. در این آیین،تعداد ۸۲ نفر از کارکنان شرکت کویرتایر جهت اهداء خون مراجعه و از آنها خون گیری صورت گرفت.