بازدید معاون وزیر صمت از طرح توسعه و خط تولید کارخانه

بازدید معاون وزیر صمت از طرح توسعه و خط تولید کارخانه

به گزارش روابط عمومی شرکت کویر تایر، آقای مهندس صالحی نیا معاون وزیر صمت و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایران، حجت الاسلام عبادی نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی، دکتر عابدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی، رئیس سازمان صمت استان و جمعی از مدیران استان و خبرنگاران از عملیات اجرایی طرح توسعه و خط تولید کارخانه بازدید و با آخرین دستاورد های شرکت آشنا شدند.

بازدید معاون وزیر صمت از طرح توسعه و خط تولید کارخانه

بازدید معاون وزیر صمت از طرح توسعه و خط تولید کارخانه

بازدید معاون وزیر صمت از طرح توسعه و خط تولید کارخانه

بازدید معاون وزیر صمت از طرح توسعه و خط تولید کارخانه

بازدید معاون وزیر صمت از طرح توسعه و خط تولید کارخانه

بازدید معاون وزیر صمت از طرح توسعه و خط تولید کارخانه

بازدید معاون وزیر صمت از طرح توسعه و خط تولید کارخانه

بازدید معاون وزیر صمت از طرح توسعه و خط تولید کارخانه

بازدید معاون وزیر صمت از طرح توسعه و خط تولید کارخانه