بازدید معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست از کارخانه کویرتایر

بازدید معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست از کارخانه کویرتایر

آقای مهندس نعمتی، معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، آقای الهامی مدیر کل پست خراسان جنوبی و جمعی از همراهان، با حضور در کارخانه کویر تایر با آقای مهندس زینلی مدیر عامل شرکت و جمعی از مدیران کارخانه دیدار کردند.
پس از این دیدار، خط تولید و مرکز ارسال سفارشات سامانه فروش آنلاین مورد بازدید قرار گرفت.

بازدید معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست از کارخانه کویرتایر

بازدید معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست از کارخانه کویرتایر

بازدید معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست از کارخانه کویرتایر

بازدید معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست از کارخانه کویرتایر

بازدید معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست از کارخانه کویرتایر

بازدید معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست از کارخانه کویرتایر

بازدید معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست از کارخانه کویرتایر

بازدید معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست از کارخانه کویرتایر

بازدید معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست از کارخانه کویرتایر

بازدید معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست از کارخانه کویرتایر