تجلیل وزارت کار از مدیرعامل کویرتایر درراستای تقویت شورای اسلامی کار

تجلیل وزارت کار از مدیرعامل کویرتایر درراستای تقویت شورای اسلامی کار

مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آقای مهندس زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایر به جهت تشکیل و تقویت شوراهای اسلامی کار در این شرکت قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت کویرتایر، در لوح تقدیر فرزاد یوسفی مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نشست تببین نقش تشکل های کارگری و کارفرمایی در بهبود فضای کسب و کار، از سوی آقای مهندس رکنی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی به آقای مهندس زینلی اعطاء شد.

در لوح تقدیر اعطاء شده آمده است: تشکل های کارگری و کارفرمایی در حوزه روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجلی عینی سه جانبه گرایی و بازویی پرتوان در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای دولت محسوب میشوند. به همین منظور گام برداشتن در تشکیل و ارتقاء کیفی و کمی تشکل ها از خدمات متقابلی است که کارفرمایان عده دار آن هستند.

در ادامه این تقدیر نامه آمده است: بدینوسیله از جنابعالی و همکاران ارجمندتان به خاطر همت والایتان در تشکیل و تقویت شوراهای اسلامی کار واحد مربوطه در استان خراسان جنوبی صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم و امیدوارم ضمن استمرار این کار ارزنده الگویی نیکو برای سایر واحدهای استان و ایران اسلامی باشید.

تجلیل وزارت کار از مدیرعامل کویرتایر درراستای تقویت شورای اسلامی کار

تجلیل وزارت کار از مدیرعامل کویرتایر درراستای تقویت شورای اسلامی کار