حضور فعال کویرتایر در سومین همایش دو سالانه ارگونومی ایران

حضور فعال کویرتایر در سومین همایش دو سالانه ارگونومی ایران

تیم ارگونومی شرکت کویرتایر در سومین همایش دو سالانه ارگونومی ایران که دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید حضوری فعال داشت.

در این همایش که از سوی انجمن ارگونومی ایران برگزار شد، از طرف شرکت کویرتایر 9 مقاله ارائه که یک مقاله به صورت سخنرانی و 8 مقاله بصورت پوستر پذیرش شد که در بین کلیه شرکت‌کنندگان، کویرتایر بیشترین مقاله پذیرش شده را به خود اختصاص داده است.

در این همایش مجموعاً 28 مقاله به صورت سخنرانی و 208 مقاله به صورت پوستر پذیرش و ارائه گردید.

شایسته است از مشاوره‌های سازنده دکتر معتمدزاده مشاور ارگونومی و تمامی همکارانی که در تهیه مقالات همکاری داشته‌اند تشکر و قدردانی نماییم.