شرکت کویرتایر به یاری زلزله زدگان کرمانشاه شتافت

شرکت کویرتایر به یاری زلزله زدگان کرمانشاه شتافت

در پی وقوع زلزله در مناطق غربی کشور به ویژه استان کرمانشاه که خسارات زیادی به بار آورد، آقای مهندس زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایر ضمن تسلیت به بازماندگان این حادثه، اعلام کرد: مبلغ ۳۰ میلیون تومان مساعدت و کمک کویرتایر به این امر مهم و خداپسندانه اختصاص یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت کویرتایر، امروزه دیگر شرکت‌های بزرگ فقط یک بنگاه کسب و کارمعمولی نیستند، بلکه آنها عضو موثری درعرصه ملی و بین‌المللی محسوب می‌شوند، به ویژه در بزنگاه‌های تلخ، این شرکت‌ها نقش خود را دریاری رسانی به مردم مصیبت‌زده به خوبی ایفا می‌نمایند. 

 

نمونه‌های بسیار بارز داخلی و خارجی از این اقدامات موجود است که به عنوان مثال می توان به یاری رسانی شرکت کویرتایر درحوادث طبیعی گذشته کشورمان اشاره کرد.

اما حادثه هیچگاه خبر نمی‌کند، هر لحظه ممکن است از عمق زمین یا از فراز آسمان یا از پشت هر کوهی سرازیر شود و آرزوهایی را بر باد دهد. 

در چنین موقعیت‌هایی همه اعضای یک جامعه باید دست در دست هم دهند و یاری برسانند به کسانی که در کمند چنین بلایایی گرفتار شده‌اند.  

سوابق نشان داده که شرکت کویرتایر در لحظه‌های سخت همواره در کنار مردم آسیب دیده بوده است. از این جهت می‌توانیم بگوییم که کویرتایر نه فقط یک شرکت، بلکه یک عضو موثر در جامعه بوده است.

در پی وقوع زلزله در مناطق غربی کشور به ویژه استان کرمانشاه که خسارات زیادی به بار آورد، آقای مهندس زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایر ضمن تسلیت به بازماندگان این حادثه، اعلام کرد مبلغ ۳۰میلیون تومان مساعدت و کمک کویرتایر به این امر مهم و خداپسندانه اختصاص یافت.

همچنین اعضای موظف هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کویرتایر و جمعی از همکاران با اختصاص یک روز حقوق و همچنین مبالغ مختلف در این امر انسانی و خداپسندانه مشارکت کردند.

کار جمع آوری کمک های نقدی کارکنان شرکت کویرتایر امروز با انتشار اطلاعیه ای آغاز شده و همکاران با اختصاص مبالغ مختلف و بخشی از حقوق خود در این امر انسان دوستانه مشارکت می کنند که میزان و مبالغ اهدایی متعاقباً اعلام خواهد شد.