کویرتایر موفق به دریافت تقدیرنامه ۴ ستاره تعالی سازمانی شد

  • ۴۴۸
  • روابط عمومی
کویرتایر موفق به دریافت تقدیرنامه 4 ستاره تعالی سازمانی شد

بیست و یکمین همایش تعالی سازمانی با حضور مدیران سازمان های سرآمد ایرانی در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد و تقدیرنامه 4 ستاره تعالی سازمانی به مهندس زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایر اعطا شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت کویرتایر، ارزیابی تعالی سازمانی در این شرکت از تاریخ ۱۵ لغایت ۲۲ آذرماه۱۴۰۲ برگزار شد و ارزیابان خبره سازمانی دقیق ترین ارزیابی از فعالیت ها و اقدامات این شرکت را به عمل آوردند و در نهایت کویرتایر که برای چهارمین سال در این فرآیند شرکت کرده بود، از این ارزیابی دست پر بیرون آمد.

جایزه ملی تعالی سازمانی مبتنی بر مدل (EFQM) و انجام ارزیابی با استفاده از منطق رادار است.

این جایزه ضمن تشویق سازمانهای مختلف نسبت به حرکت در مسیر تعالی، با بررسی و ارزیابی سازمانهای متقاضی و سازمانهای سرآمد و کوشا در مسیر تعالی را، شناسایی کرده و با معرفی آنها به جامعه نقش پررنگی در ایجاد رویکرد مثبت جامعه نسبت به این سازمانها ایفا می نماید و بدین ترتیب هر سازمان متعالی علاوه بر استفاده از مزایای افزایش بهره وری و نظم در فعالیتهای خود که ناشی از بکارگیری الگوی تعالی سازمانی است، سریعتر و بهتر به اهداف اقتصادی خود دست می‌یابد.
در این دوره ۱۹ شرکت در سطح تندیس،۴۰ شرکت در سطح تقدیر نامه برای تعالی، ۱۵ شرکت در سطح گواهی تعهد به تعالی ثبت نام کرده اند.