در مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كويرتاير مصوب شد | ۸۰۰ ريال سود به ازای هر سهم

  • ۹۶۲
  • روابط عمومی
در مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كويرتاير مصوب شد | 800 ريال سود به ازای هر سهم

مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كويرتاير روز  شنبه مورخ 1402/12/05 با حضور اكثريت سهامداران (73.2درصد) در محل مجتمع فرهنگي پيامبراعظم (ص) برگزار و سهامداران عملكرد سال مالي منتهي به 1402/09/30را مورد تصویب قراردادند .
 آقاي دکتر محمد ابراهیم راعی عزآبادی  به نمايندگي از گروه مديريت سرمايه گذاري امید به عنوان ریاست جلسه ، آقاي علیرضا جعفری دودران و آقای کریم جعفرنژاد به عنوان ناظرين و آقاي مهندس زينلي به عنوان دبير جلسه انتخاب گردیدند و آقای حمید بدرلو به عنوان نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در اين جلسه شرکت داشتند.
آقای مهندس سید محمد حسین زینلی مديرعامل شركت کویرتایر در این مراسم ضمن ارایه گزارش هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 30 آذر سال 1402به سهامداران  به دست آوردهای کویرتایر به عنوان شرکتی پیشرو در صنعت تایر کشور اشاره کرد
پس از ارائه گزارش هيئت مديره توسط مديرعامل، نماينده حسابرس مستقل و بازرس قانوني گزارش خود را براي سال مالي منتهي به 30 آذر1402قرائت نمود و در اظهارنظرخوداعلام كرد: عملكرد مالي كويرتاير از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب مي باشد.بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید شامل شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد،شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه ، شرکت سرمایه گذاری سپه ومديريت توسعه گوهران اميدو سرمايه گذاري مهر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
در نهايت مجمع عمومي عادي ساليانه صورت هاي مالي اين شركت براي سال مالي منتهي به 1402/09/30، اعم از ترازنامه، صورت سودو زيان و گردش وجوه نقد و تغییرات در حقوق مالکانه را به اتفاق آراء تصويب و با تقسيم 800 ريال سود به ازاي هر سهم موافقت كرد كه با رضايتمندي سهامداران جزء همراه بود.
رئيس مجمع از زحمات مديرعامل و هيئت مديره، مديران و کارکنان شرکت بابت دستاوردهاي کسب شده و عملکرد قابل توجه آنان تقدير و تشکر کرد و مؤسسه حسابرسي هشیار بهمند به عنوان بازرس قانوني وحسابرس شركت و مؤسسه حسابرسـي ارقام نگر آریا به عنـوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.همچنین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت  انتخاب گردیدند.
از نکات جالب توجه در مجمع عمومی  سال مالي منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰2 کویرتایر، پخش کلیپ بازدید ریاست محترم جمهوری از کارخانه و افتتاح ماشین تایر سازی تک مرحله ای، آیین تکریم ملی از آقای مهندس زینلی به عنوان چهره ملی ماندگار صنعت بود که با تشویق مورد توجه حضار قرار گرفت .