کویرتایر در اوج نوآوری و فناوری؛ تولید تایر خودرو برقی دانش بنیان

  • ۴۱۷
  • میثم عبدالهی
کویرتایر در اوج نوآوری و فناوری؛ تولید تایر خودرو برقی دانش بنیان

در آیین اختتامیه هشتمین جشنواره نوآوری برتر ایرانی که با حضور روسای صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در دانشگاه صنعتی شریف  برگزار شد، لوح زرین و گواهینامه نـوآوری برتـر ایـرانی به مهندس سید محمد حسین زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایر اعطا شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت کویرتایر ؛ دراین جشنـواره براساس ارزیابی های انجام شـده مبتنی بر مدل مرجع نوآوری ایرانی ، "طراحی و تولیـد تایر خـودروهای برقی " شرکت کویرتایـر مفتخـر به دریافت " لوح زرین و گواهینامه نـوآوری برتـر ایـرانی" در سال ۱۴۰۲ گردیده است.

تایر های ویژه خودروهای برقی تولید شده توسط شرکت کویرتایر از سوی معاونت نوآوری و فناوری ریاست جمهوری عنوان دانش بنیان را نیز کسب نموده است.  

در ادامه آیین اختتامیه هشتمین جشنواره نوآوری برتر ایرانی از ۲۷ شرکت با ۳۶ محصول برتر در حوزه نوآوری تقدیر شد.

شرکت کویرتایر نیز در حاشیه این رویداد، برخی از دستاوردها و طرح های نوآور خود را برای بازدیدکنندگان به نمایش گذاشت.