آخرین بروزسانی:
مدیرعامل شرکت کویر تایر خواستار شد: لزوم سرمایه گذاری در اجرای طرح های توسعه کویرتایر

مدیرعامل شرکت کویر تایر خواستار شد: لزوم سرمایه گذاری در اجرای طرح های توسعه کویرتایر

مدیرعامل شرکت کویرتایر در این بازدید با قدردانی از حضور ارزشمند استاندار خراسان جنوبی در بزرگترین واحد صنعتی استان با ارائه گزارشی از نمای کلی صنعت...