تندیس بلورین کیفیت در سومین جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور