انتخاب کویر تایر ، به عنوان واحد نمونه استاندارد در سطح ملی

از سوی سازمان استاندارد کشور صورت گرفت ، تاریخ دریافت:۲۱/۷/۹۴

همزمان باروزملی استاندارد،کویرتایربه عنوان واحدنمونه ملی درتحقیق، کیفیت واستاندارد مورد تقدیرقرار گرفت .دراین مراسم که با حضور معاونان سه قوه وجمعی ازمسئولان بلندپایه کشور برگزارشد لوح تقدیرونشان افتخارواحد نمونه کشورازسوی دکتر شریعتمداری معاون اجرائی رئیس جمهور به آقای سیدمحمدحسین زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایر اهداگردید. کویرتایرکه پیش ازاین دریافت دو نشان ملی استانداردوديگر افتخارات ونشانهای ملي و بين المللي رادركارنامه دارد،در مراسم بزرگداشت روزجهانی استاندارد، برای سومین بار موفق به کسب عنوان واحد نمونه ملی استاندارد شد.

بدنبال موفقیت های روزافزون کویرتایردرحوزه تحقق استانداردهای ملی و بین المللی، امسال براساس شاخص های سازمان ملی استاندارد ایران از سوی ارزیابان استانی وکشوری مورد ارزیابی قرار گرفت وبدلیل تأمین مطلوب واثربخش کلیه شاخص های ارزیابی ابتدادرسطح استان وسپس درسطح کشور به عنوان واحد نمونه انتخاب گردید.تأمین الزامات استاندارد ملی ایران، پیاده سازی واستقراراستانداردهای بین المللی ازجمله سیستم مدیریت کیفیت براساس استانداردISO /TS۱۶۹۴۹ ، سیستم مدیریت زیست محیطی براساس استاندارد ISO ۱۴۰۰۱، سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای براساس استانداردISO ۱۸۰۰۱ سیستم مدیریت انرژی براساس استانداردISO ۵۰۰۰۱ ، اخذ نشان استاندارد اروپا بنام E-Mark ، تأمین حقوق مصرف کنندگان،جلب رضایت مشتریان ونهایتاً تحقق کلیه پارامترهای کیفی وپاس نمودن کلیه آزمون های داخلی وخارجی محصولات کویرتایر ازجمله دلایل دریافت این نشان پرافتخار بوده است.نهادینه شدن رعایت حقوق مصرف کنندگان،رعایت موازین گارانتی محصول وارائه خدمات پس ازفروش واستمرارگواهینامه های فوق دربیش ازیک دهه ازدیگردلایل ممتاز شدن وانتخاب کویرتایربه عنوان واحدنمونه استاندارد در سطح ملی می باشد. کویرتایر در سال ۹۴ به عنوان تنها واحد نمونه استاندارد کشوردر صنعت تایر واز جمله ۱۰واحد نمونه ملی بوده است.