ارائه خدمات کالیبراسیون انواع تجهیزات اندازه گیری

  • ۱,۴۹۴
  • ادمین

آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت کویرتایر به عنوان تنها مرجع فعال در استان خراسان جنوبی آماده ارائه خدمات کالیبراسیون انواع تجهیزات اندازه گیری مطابق با دامنه کار و خدمات کالیبراسیون پیوست می باشد.

 

مشاهده و دانلود فایل PDF گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه و دامنه کار و خدمات کالیبراسیون

 

شرکت ها، موسسات و متقاضیان دریافت کننده خدمات جهت هماهنگی و ارائه تجهیزات اندازه گیری خود برای کالیبراسیون با شماره 31311000، داخلی 472-473 (آزمایشگاه کالیبراسیون) تماس حاصل نمایند و یا به آدرس بیرجند، کیلومتر 11 جاده کرمان، شرکت کویرتایر مراجعه نمایند.