اعطای لوح زرین و گواهینامه نوآوری برتر ایرانی برای ماشین تایرسازی تک مرحله ای

  • ۳,۹۳۰
  • میثم عبدالهی