اعطای لوح زرین و گواهینامه نوآوری برتر ایرانی برای ماشین تایرسازی تک مرحله ای

  • ۳,۲۰۵
  • میثم عبدالهی