دریافت لوح تقدیر تجلیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر از چهره ملی ماندگار صنعت

  • ۸۱۲
  • میثم عبدالهی