چاپ مطلب

افتتاح ساختمان جدید شرکت تعاونی مصرف کارکنان شرکت کویرتایر

افتتاح ساختمان جدید شرکت تعاونی مصرف کارکنان شرکت کویرتایر

شب گذشته و درمراسمی با حضور مهندس رکنی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی و جمعی از مدیران این اداره کل، مهندس زینلی مدیرعامل کویرتایر، مدیران، مشاوران، کارکنان و اعضاء ساختمان جدید فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان در شهرک کویرتایر واقع در بلوار شهدای عبادی افتتاح شد.

شرکت تعاونی مصرف کارکنان کویرتایر در سال 1376 با هدف تامین رفاه پرسنل شرکت با تعداد 121 نفر عضو و سرمایه 266 میلیون ریال تشکیل شد. فروشگاه جدید تعاونی مصرف کویرتایر در فضایی به مساحت 400 متر مربع در بنای متعلق به مسجد امام موسی کاظم (ع) که به صورت هیات امنایی اداره می گردد احداث شده است و اکثریت اعضاء هیات امنا از پرسنل شاغل و بازنشسته شرکت کویرتایر هستند.

برخورداری از پارکینگ مناسب جهت مشتریان و برخورداری از تجهیزات روز فروشگاهی جهت ارائه خدمات از جمله مزایای ساختمان جدید تعاونی مصرف کارکنان کویرتایر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی و همراهان پس از افتتاح تعاونی مصرف کارکنان و بازدید از این فروشگاه از محل عرضه تایر به نرخ مصوب بازدید و از اقدام ارزشمند کویرتایر قدردانی کرد.

افتتاح ساختمان جدید شرکت تعاونی مصرف کارکنان شرکت کویرتایر

افتتاح ساختمان جدید شرکت تعاونی مصرف کارکنان شرکت کویرتایر

افتتاح ساختمان جدید شرکت تعاونی مصرف کارکنان شرکت کویرتایر

افتتاح ساختمان جدید شرکت تعاونی مصرف کارکنان شرکت کویرتایر

افتتاح ساختمان جدید شرکت تعاونی مصرف کارکنان شرکت کویرتایر

افتتاح ساختمان جدید شرکت تعاونی مصرف کارکنان شرکت کویرتایر

افتتاح ساختمان جدید شرکت تعاونی مصرف کارکنان شرکت کویرتایر

افتتاح ساختمان جدید شرکت تعاونی مصرف کارکنان شرکت کویرتایر

افتتاح ساختمان جدید شرکت تعاونی مصرف کارکنان شرکت کویرتایر

افتتاح ساختمان جدید شرکت تعاونی مصرف کارکنان شرکت کویرتایر

افتتاح ساختمان جدید شرکت تعاونی مصرف کارکنان شرکت کویرتایر