چاپ مطلب

طرح پژوهشی اصلاح ساختاری تایر با هدف تولید تایر سبز، طرح پژوهشی برتر کشوری

طرح پژوهشی اصلاح ساختاری تایر با هدف تولید تایر سبز، طرح پژوهشی برتر کشوری

با توجه به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح پژوهشی اصلاح ساختاری تایر با هدف تولید تایر سبز متعلق به شرکت کویرتایر، به عنوان طرح پژوهشی برتر کشوری در سال 1396 انتخاب گردیده است: