چاپ مطلب

کویرتایر موفق به کسب عنوان واحد برتر در سازگاری با کم آبی و مدیریت مصرف آب شد

کویرتایر موفق به کسب عنوان واحد برتر در سازگاری با کم آبی و مدیریت مصرف آب شد

ازسوی وزارت نیرو درهمایش سازگاری با کم آبی، شرکت کویرتایرموفق به کسب عنوان واحد برتردر سازگاری با کم آبی و مدیریت مصرف آب گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت کویرتایر، این همایش سه روزه از سوم تیرماه در وزارت نیرو و درسه بخش صنعت و انرژی، کشاورزی، فضای سبز و محیط زیست با حضور وزیر نیرو برگزار گردید.

سوم تیره ماه اولین روز این همایش به بخش صنعت و انرژی اختصاص یافت و در پنل تخصصی شرکت های برتر بخش صنعت به ایراد سخنرانی و ارائه عملکرد خود پرداختند.

نتیجه اقدامات شرکت کویرتایر در زمینه مدیریت مصرف آب که منجر به کاهش شاخص مصرف آب از 8/1 به 5/7 متر مکعب بر تن محصول برساند در این جلسه توسط آقای مهندس علیزاده مدیرانرژی شرکت ارائه و مورد تقدیر کمیته تخصصی قرار گرفت.

در این مراسم لوح وتندیس وزیر نیروبه کویرتایر به عنوان واحد برتردر سازگاری با کم آبی ومدیریت مصرف آب اعطا شد.

دراین لوح تقدیر که به امضای آقای رضا اردکانیان وزیر نیرو و مسئول کارگروه ملی سازگاری با کم آبی رسیده، آمده است: توسعه و پویایی کشور و بالندگی نسل های آتی، مرهون مسئولیت پذیری نسل حاضر دربهره گیری بهینه از سرمایه ها و منابع خدادادی این سرزمین است.

نظر به اینکه اقدامات شرکت کویرتایردر زمینه مصرف آب، ارائه شده در اولین نمایشگاه و نشست تخصصی سازگاری با کم آبی (5-3 تیرماه 1398) بر اساس ارزیابی کمیته تخصصی صنعت این رویداد شایسته کسب عنوان (واحد برتر قابل تقدیردرزمینه سازگاری با کم آبی) شناخته گردیده است،

بدین وسیله ازاهتمام آن مجموعه قدردانی نموده و توفیق روزافزونتان را در دستیابی به اهداف سازگاری با کم آبی و توسعه پایدار خواستارم.

کویرتایرموفق به کسب عنوان واحد برتردر سازگاری با کم آبی و مدیریت مصرف آب شد

کویرتایرموفق به کسب عنوان واحد برتردر سازگاری با کم آبی و مدیریت مصرف آب شد

کویرتایرموفق به کسب عنوان واحد برتردر سازگاری با کم آبی و مدیریت مصرف آب شد