Tiger KB66 - 215/65R16

  • این تایر با امکان عملکرد در چهار فصل قابل استفاده برای تمام نقاط ایران میباشد
  • اولین تایر SUV که طراحی و ساخت آن کاملا داخلی است
  • صدای بسیار پایین و نرمی در حرکت و سواری راحت برای سرنشین
  • ترمز گیری و چنگ زنی عالی در سطوح خیس
  • پایداری خودرو در سر پیچ ها و در هنگام مانور دادن 

خودروهای مناسب: Tiger KB66