دریافت لوح و تندیس چهره برتر حوزه کارآفرینی و کارفرمایی استان و کشور

  • ۳,۸۳۲
  • میثم عبدالهی