دریافت لوح و تندیس چهره برتر حوزه کارآفرینی و کارفرمایی استان و کشور

  • ۵,۱۷۴
  • میثم عبدالهی