اطلاعات مندرج روی دیواره تایر

دیواره یک تایر رادیال سواری حاوی تمام اطلاعاتی است که شما در ارتباط با تایر به آن نیاز دارید. این اطلاعات به شرح زیر می باشد:

 

  A: پهنای تایر (Tyre width)

این عدد بیانگر پهنای تایر بر حسب میلیمتر می باشد که از انتهای یک دیواره تا دیواره دیگر تایر، اندازه گیری می شود.

B: نسبت منظر (Aspect Ratio)

این عدد عبارتست از نسبت ارتفاع دیواره به پهنای تایر که به صورت درصد بیان می شود. به عنوان مثال، نسبت منظر 55 نشان دهنده آن است که ارتفاع دیواره تایر 55 درصد پهنای آن است.

C:  قطر چرخ (Wheel Diameter)

قطر رینگ تایر بر حسب اینچ.

D: شاخص تحمل بار (Load Index)

شاخص تحمل بار تایر مربوط به حداکثر ظرفیت تحمل بار یک حلقه تایر بر حسب کیلوگرم می باشد. شاخص تحمل بار تایر روی دیواره و کنار عدد مربوط به اندازه قطر رینگ و به صورت عددی بین 50 تا 169 با توجه به قدرت تحمل تایر، ثبت می گردد.

به عنوان مثال، یک تایر با عدد شاخص تحمل بار 91، می تواند 615 کیلوگرم وزن را تحمل کند.

 

E: شاخص سرعت (Speed rating)

شاخص سرعت، حداکثر مقدار سرعت مجاز برای یک تایر است در صورتی که با فشار باد داخلی صحیح و بارمناسب، استفاده شود. شاخص سرعت در انتهای مشخصات تایر روی دیواره و بعد از عدد شاخص تحمل بار، با استفاده از حروف انگلیسی، نشان داده می شود.

به عنوان مثال، یک تایر با شاخص سرعت V دارای حداکثر سرعت 240 کیلومتر در ساعت است.

شاخص تحمل بار و سرعت تایر باید در هنگام خرید یک تایر جدید مورد توجه قرار گیرد و با قابلیت های خودرو و توصیه های سازنده خودرو منطبق باشد.

 

سایر علایم روی دیواره تایر:

سایر مطالب درج شده بر روی دیواره تایر شامل اطلاعات تکمیلی در مورد نحوه ساخت، زمان ساخت، شرکت و کشور تولید کننده، مشخصات ساختاری آن، مشخصات بار و باد، نام تجاری و طرح گل رویه تایر و علامت استاندارد می باشد که به صورت شماتیک در شکل زیر نشان داده شده است.

 

نام تجاری طرح گل:

نام اختصاصی بوده که برای هر شرکت تولید کننده و طرح گل های متفاوت آن ، منحصر به فرد می باشد. این نام با در نظر گرفتن طرح گل ترد و قابلیت های مورد انتظار از هر تایر تعریف می گردد.

 

نام طرح گل:

کد اختصاصی برای طرح گل تایر بوده که شامل دو قسمت حرفی و عددی می باشد و برای هر شرکت تولید کننده و طرح گل های متفاوت آن ، منحصر به فرد است.

 

 مشخصات ساختاری :

شامل اطلاعات کاربردی در مورد ساختار تایر از جمله تعداد لایه ها، نوع الیاف به کار رفته در تایر و همچنین نوع و تعداد بلت های سیمی به کار رفته در ساختار تایر می باشد.

 

مشخصات بار و باد :

بیانگر حداکثر مقدار فشار باد داخلی (psi) و بار مجاز وارده بر تایر (kg) می باشدکه بر اساس شاخص تحمل بار تعیین می شود.

همچنین بر روی یک طرف دیواره تایر های تولیدی شرکت کویر تایر، شماره سریالی دیده می شود که شناسنامه تولید آن تایر بوده و به کمک آن می توان ، تاریخ تولید تایر و شماره قالب و پرسی که تایردر آن پخت شده است را تعیین کرد. این شماره سریال روی دو پلاک با استفاده از اعداد 4 و 3 رقمی درج می شود. پلاک 3 رقمی بیانگر شماره پرس و قالب مربوط به پخت تایر بوده و در پلاک 4 رقمی، دو رقم اول مربوط به هفته و دو رقم بعدی مربوط به سال میلادی تولید تایر، می باشد.

به عنوان مثال شماره سریال 0317  241  بیانگر موارد زیر می باشد:

241: دو عدد اول شماره مربوط به پرس و عدد سوم نشان دهنده سمت قالب پخت تایر (عدد 1 نشان دهنده قالب سمت راست و عدد 2 نشان دهنده قالب سمت چپ) می باشد.

03: تولید شده در هفته سوم سال میلادی

17: تولید شده در سال2017 میلادی