CASPIAN KB6000
CASPIAN CASPIAN

CASPIAN KB6000

195R14C
 • پایداری و نرمی در حین حرکت خودرو
 • چنگ زنی فوق العاده روی سطوح خیس و ترمز گیری عالی
 • راحتی سرنشین و انعطاف پذیری بالا در مقابل ضربات ناشی از ناهمواری های جاده
 • تحمل فشار ناشی از بار
 • طراحی گل خاص برای تحقق آب پیمایش و فرمانگیری عالی خودرو به طور همزمان
 • کارکرد بالای تایر و مصرف پایین سوخت
 • نماد سرعت S -> 180 km
 • تحمل بار 106/104
 • حداکثر بار 950 کیلوگرم
 • حداکثر فشار باد داخلی 475
 • پهنای رینگ استاندارد 5.5
 • سایرگزینه ها برای پهنای رینگ 5-6

خودروهای مناسب: CASPIAN KB6000