آخرین بروزسانی:
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: کارخانه کویرتایر میدان مغناطیسی عشق و جاذبه الهی در صنعت تایر کشور است.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: کارخانه کویرتایر میدان مغناطیسی عشق و جاذبه الهی در صنعت تایر...

جناب آقای دکتر جمشید تقی زاده در بازدید از کارخانه ضمن خداقوت و تبریک نوزدهمین سالگرد افتتاح کارخانه به مدیریت و کارکنان اظهار داشت: با بازدید...