مانور اطفاء حریق در کارخانه کویرتایر برگزار شد

مانور اطفاء حریق در کارخانه کویرتایر برگزار شد

مدیر واحد ایمنی، بهداشت و آتش نشانی شرکت کویرتایر از برگزاری مانور اطفاء حریق در راستای افزایش توان عملیاتی پرسنل آتش نشانی و سنجش میزان کارایی تجهیزات و وسایل اطفاء حریق با حضور مدیرکارخانه و مشاور آتش نشانی در محل زمین آتش کارخانه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت کویرتایر، مهندس علی اکبر اربابی در مراسم اجرای این مانور اظهار داشت: در این مانور حریق ایجاد شده شبیه سازی از انبار محصول بوده و توان پرسنل جهت اطفاء حریق در ارتفاع سنجیده شد.

وی بیان کرد: پرسنل براساس برنامه ریزی های انجام شده در ۳ گروه اطفاءکننده پشتیبان و ایمنی وارد عمل شده و وظایف محوله را انجام دادند.

 

مدیر واحد ایمنی، بهداشت و آتش نشانی اظهار داشت: در پایان ۲ مصدوم فرضی در نظر گرفته شده و درخواست کمک از تیم امداد کارخانه صورت گرفت که تیم امداد در محل حادثه حاضر و به امداد رسانی افراد حادثه دیده پرداختند.

مهندس اربابی بیان کرد: درپایان براساس نظر مشاور حریق، عملکرد تیم ها مورد رضایت ارزیابی شد.