آیین تجلیل از همکاران ارائه دهنده مقاله در چهاردهمین همایش ملی لاستیک

آیین تجلیل از همکاران ارائه دهنده مقاله در چهاردهمین همایش ملی لاستیک

در مراسمی که شامگاه سه شنبه وبا حضور آقای مهندس زینلی مدیرعامل شرکت و جمعی از مدیران ارشد در هتل سپهر برگزارشد از 65 نفر از ارائه دهندگان مقاله در چهاردهمین همایش ملی لاستیک ایران تجلیل شد.

در چهاردهمین همایش ملی لاستیک ایران  از سوی مدیران وکارشناسان شرکت 7 مقاله به صورت سخنرانی و 28 مقاله به صورت پوستر ارائه گردید که در مجموع 65 نفر از همکاران در تهیه وتدوین این مقالات مشارکت داشته اند.

آیین تجلیل از همکاران ارائه دهنده مقاله در همایش ملی لاستیک

آیین تجلیل از همکاران ارائه دهنده مقاله در همایش ملی لاستیک

آیین تجلیل از همکاران ارائه دهنده مقاله در همایش ملی لاستیک

آیین تجلیل از همکاران ارائه دهنده مقاله در همایش ملی لاستیک

آیین تجلیل از همکاران ارائه دهنده مقاله در همایش ملی لاستیک

آیین تجلیل از همکاران ارائه دهنده مقاله در همایش ملی لاستیک

آیین تجلیل از همکاران ارائه دهنده مقاله در همایش ملی لاستیک

آیین تجلیل از همکاران ارائه دهنده مقاله در همایش ملی لاستیک

آیین تجلیل از همکاران ارائه دهنده مقاله در همایش ملی لاستیک

آیین تجلیل از همکاران ارائه دهنده مقاله در همایش ملی لاستیک