تجلیل از ۲۵ راننده شاخص و برتر بخش حمل و نقل شرکت کویرتایر

تجلیل از 25 راننده شاخص و برتر بخش حمل و نقل شرکت کویرتایر

به مناسبت هفته حمل ونقل، رانندگان و راهداری و در مراسمی با حضور آقای دکترعابدی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری وجمعی از مدیران کل ستادی استانداری خراسان جنوبی، آقای مهندس ناصری فرماندار شهرستان بیرجند، آقای مهندس شهرکی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی، سرهنگ نیکمرد جانشین پلیس راه استان، آقای مهندس قلاسی معاون فنی ونظارت اداره کل راهداری وحمل نقل جاده ای خراسان جنوبی، آقای مهندس زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایر و تنی چند ازمسئولان استانی، از ۲۵ راننده شاخص و برتر بخش حمل و نقل شرکت کویرتایر تجلیل شد:

تجلیل از 25 راننده شاخص و برتر حمل و نقل

تجلیل از 25 راننده شاخص و برتر حمل و نقل

تجلیل از 25 راننده شاخص و برتر حمل و نقل

تجلیل از 25 راننده شاخص و برتر حمل و نقل

تجلیل از 25 راننده شاخص و برتر حمل و نقل

تجلیل از 25 راننده شاخص و برتر حمل و نقل

تجلیل از 25 راننده شاخص و برتر حمل و نقل