۵۲ نفر از کارگران و کارگروه‌های نمونه کویرتایر تجلیل شدند

52 نفر از کارگران و کارگروه‌های نمونه کویرتایر تجلیل شدند

در مراسمی با حضور مهندس زینلی مدیرعامل، دکتر بهرامی معاون بازرگانی و دکتر رجبی معاون حقوقی و امور قراردادهای شرکت کویرتایر از 52 نفر از کارگران وکارگروه‌های نمونه این شرکت تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت کویرتایر، ملاک انتخاب کارگران و کارگروه‌های نمونه بر اساس نظام ارزیابی عملکرد بوده و کلیه کارکنان بر اساس شاخص‌های مندرج در این نظام ارزیابی می‌شوند.

این ارزیابی به صورت سالیانه صورت می‌گیرد و نتایج این ارزیابی هر سال در هفته کار و کارگر اعلام و از کارگران و کارگروه‌های نمونه تقدیر می‌شود.

در این مراسم از38 کارگر نمونه و 4 کارگروه (14نفر) به شرح زیر با اهدای لوح تقدیر و هدیه‌ای تجلیل و قدردانی شد.