حضور شکوهمند کارکنان شرکت کویرتایر در مراسم روز جهانی قدس

حضور شکوهمند کارکنان شرکت کویرتایر در مراسم روز جهانی قدس

کارکنان شرکت کویرتایر همدوش و همصدا با مردم همیشه در صحنه شهر بیرجند با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس فریاد "آزادی قدس شریف" را فریاد زدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت کویرتایر، مدیرعامل، مدیر کارخانه، مدیران و کارکنان شرکت کویرتایر با حضور ارزشمند خود در راهپیمایی روز جهانی قدس بار دیگر با آرمان های امام و انقلاب تجدید عهد و پیمان کردند.
این مراسم ساعت 10:30 از میدان شهدا آغاز و پس از عبور از میدان ابوذر، خیابان ارتش، خیابان پاسداران در مسجد امام حسین (ع) خاتمه یافت.
در ادامه گزارش تصویری این مراسم آمده است.