معارفه معاونت بازرگانی شرکت کویرتایر

معارفه معاونت بازرگانی شرکت کویرتایر

در مراسمی که با حضور آقای مهندس زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایر، معاونان، مشاوران، مدیران و روسای بخش‌های مختلف شرکت برگزار شد، آقای مهندس حسن گلشن به عنوان معاون جدید بازرگانی شرکت کویرتایر منصوب گردید.

معارفه معاونت بازرگانی شرکت کویرتایر

معارفه معاونت بازرگانی شرکت کویرتایر

معارفه معاونت بازرگانی شرکت کویرتایر

معارفه معاونت بازرگانی شرکت کویرتایر