معرفی آقای مهندس زینلی به عنوان پیشکوت صنعتی خراسان جنوبی

معرفی آقای مهندس زینلی به عنوان پیشکوت صنعتی خراسان جنوبی

در آیین گرامیداشت دهه تولید ملی که با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور، معاون وزیر صمت و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، استاندار خراسان جنوبی، رئیس سازمان صمت استان و جمع کثیری از فعالان صنعتی و معدنی استان برگزار شد، لوح و تندیس پیشکسوت نمونه صنعتی به آقای مهندس زینلی مدیرعامل شرکت کویر تایر اعطا شد.

معرفی آقای مهندس زینلی به عنوان  پیشکوت صنعتی خراسان جنوبی

معرفی آقای مهندس زینلی به عنوان  پیشکوت صنعتی خراسان جنوبی

معرفی آقای مهندس زینلی به عنوان  پیشکوت صنعتی خراسان جنوبی

معرفی آقای مهندس زینلی به عنوان  پیشکوت صنعتی خراسان جنوبی

معرفی آقای مهندس زینلی به عنوان  پیشکوت صنعتی خراسان جنوبی

معرفی آقای مهندس زینلی به عنوان  پیشکوت صنعتی خراسان جنوبی

معرفی آقای مهندس زینلی به عنوان  پیشکوت صنعتی خراسان جنوبی

معرفی آقای مهندس زینلی به عنوان  پیشکوت صنعتی خراسان جنوبی