انتخاب کویرتایر به عنوان واحد نمونه صنعتی و اقتصادی کشور

انتخاب کویرتایر به عنوان واحد نمونه صنعتی و اقتصادی کشور

در سومین کنگره سراسری برند ملی اقتدار ملی، از کویرتایر به عنوان واحد نمونه صنعتی و اقتصادی در این کنگره تجلیل و تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت کویرتایر؛ در لوح اعطا شده به آقای مهندس زینلی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره که به امضای آقایان محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی رسیده،آمده است: امروزه کارآفرینی یکی از اساسی ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و تعالی یک کشور است و نقش آن را در توسعه همه جانبه و پایدار چنان برجسته و انکار ناپذیر است که می توان آن را بدون تردید نیروی محرک توسعه در همه زمینه ها اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاسیت و جامعه دانست. 

اینک که با استعانت از آفریدگار بی همتا و تکیه بر همت والا با قدم های استوار در این راه پرفراز و نشیب گام نهاده و با اعتماد به نفس پشتکار در ایجاد اشتغال و توسعه آن نقش داشته اید و در ارزیابی صورت گرفته در سومین کنگره سراسری برند ملی اقتدار ملی به عنوان واحد نمونه صنعتی و اقتصادی برگزیده شده اید این لوح سپاس به شما اعطاء می شود.

امید است با استعانت از ایزدیکتا همواره سربلندو درراستای خدمت به میهن عزیزمان ایران اسلامی موفق و سربلند باشید.