کارگران نمونه شرکت کویر تایر تجلیل شدند

کارگران نمونه شرکت کویر تایر تجلیل شدند

در مراسمی با حضور حجت الاسلام حسینی امام جماعت کارخانه، آقای مهندس شریفی مقدم مدیر محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیرجند، آقای مهندس زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایر، آقای مهندس کمیلی مدیرکارخانه از 33 نفر از کارگران ادارات و واحدهای مختلف کارخانه در سال 97 تجلیل شد.

کارگران نمونه شرکت کویر تایر تجلیل شدند

کارگران نمونه شرکت کویر تایر تجلیل شدند

کارگران نمونه شرکت کویر تایر تجلیل شدند

کارگران نمونه شرکت کویر تایر تجلیل شدند

کارگران نمونه شرکت کویر تایر تجلیل شدند

کارگران نمونه شرکت کویر تایر تجلیل شدند

کارگران نمونه شرکت کویر تایر تجلیل شدند