شکوه حضور کارکنان کویرتایر در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری

  • ۱۰۰
  • روابط عمومی
شکوه حضور کارکنان کویرتایر در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری

مدیران ،کارشناسان و کارکنان شرکت دانش بنیان کویرتایر امروز با حضور در صندوق سیار شماره 128 مستقر در نمازخانه کارخانه رای خود را به صندوق انداختند.
به گزارش روابط عمومی شرکت کویرتایر ، به منظور رفاه حال همکاران و از سوی دیگر مشارکت در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری صندوق سیار شماره 128در کارخانه کویرتایر و شهرک صنعتی مستقر گردید.
همکاران بخش های مختلف کارخانه امروز با مشارکت ارزشمند خود و انتخاب نامزد اصلح بار دیگر حضور و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند.