آخرین بروزسانی:
دیدار مدیرعامل شرکت کویرتایر با مدیر و کارکنان مدیریت امور اجتماعی اداره کل کار خراسان جنوبی

دیدار مدیرعامل شرکت کویرتایر با مدیر و کارکنان مدیریت امور اجتماعی اداره کل کار خراسان جنوبی

آقای مهندس زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایر در دیدار آقای اشرفی مدیر امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و کارکنان این مدیریت از تعام...